Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Συμβουλές μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και συμβουλευτική επί αυτών.
  • Συμβουλευτική επί εργασιακών θεμάτων.
  • Σύνταξη προϋπολογισμών μηνιαίων, ετήσιων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
  • Παρακολούθηση αποκλίσεων των προϋπολογισμένων (budget) μεγεθών με τα πραγματοποιηθέντα (actual) και συμβουλευτική επί αυτών.
  • Παρακολούθηση της χρηματοροής της επιχείρησης σας (real time) και έγκαιρη συμβουλευτική επί αυτής (cash flow management).
  • Δημιουργία πρωτόκολλων καθημερινής λειτουργίας για την εύρυθμη συνέχιση της επιχειρηματικής σας προσπάθειας.

Στόχος μας : η αρτιότερη λειτουργία και συνεργασία του συνόλου των τμημάτων της επιχείρησης σας.