Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση συμφωνά με την εκάστοτε αναπροσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Κάλυψη πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης με προσαρμογή τόσο του λογιστικού σχεδίου όσο και της μηχανοργάνωσής της με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Πλήρης τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Διεκπεραίωση χρονοβόρων διαδικασιών και συναλλαγών με το δημόσιο(δου,ικα, γεμη).
  • Σύνταξη οικονομικών και φορολογικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την εκάστοτε υπάρχουσα νομοθεσία.

Στόχος μας : η απόλυτη αποφυγή προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων της επιχείρησης σας.