Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σύμφωνα με την εκάστοτε αναπροσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Κάλυψη πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης με προσαρμογή τόσο του λογιστικού σχεδίου όσο και της μηχανοργάνωσης της με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Διάβασε Περισσότερα..

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη και έλεγχος του συνόλου των επιχειρηματικών πράξεων της επιχείρησής σας πάντα σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύσταση εταιρειών και προσωπικών επιχειρήσεων.
 • Διάβασε Περισσότερα..

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Συμβουλές μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και συμβουλευτική επι αυτών.
 • Συμβουλευτική επι εργασιακών θεμάτων.
 • Διάβασε Περισσότερα..
>